Thursday, June 23, 2022
HomeGospel LyricsOke Nla Nla by Okey Sokay ft. Bayo Adeyinka Lyrics

Oke Nla Nla by Okey Sokay ft. Bayo Adeyinka Lyrics

Award winning Nigerian Gospel Music Artiste and prolific Song Writer, Okey Sokay releases new song titled “Oke Nla Nla” featuring Bayo Adeyinkain her album titled “The Transition‘.

Oke Nla Nla Lyrics by Okey Sokay ft. Bayo Adeyinka

Oke nla nla
Oke we we
Iji lile
Koleduro niwaju re
Olorun e ti tobi to o
E tobi, Oluwa.
(Intro)
INSTRUMENTAL
( SOLO VERSE )

All mountains, great or small,
Strong and fearful,
Storms can never stand ,
Before You, Oh my God ,
How great You are ,
Oh Lord, how great You are.
All mountains, great or small,
Strong and fearful,
Storms can never stand ,
Before You, Oh my God ,
How great You are ,
Oh Lord, how great You are.
( SOLO CHORUS )
Oke nla nla
Oke we we
Iji lile
Koleduro niwaju re
Olorun
e ti tobi to o
E tobi, Oluwa
INTERLUDE
INSTRUMENTAL
( ALL VERSE )

All mountains, great or small,
Strong and fearful,
Storms can never stand ,
Before You, Oh my God ,
How great You are ,
Oh Lord, how great You are.
All mountains, great or small,
Strong and fearful,
Storms can never stand ,
Before You, Oh my God ,
How great You are ,
Oh Lord, how great You are.
( ALL CHORUS )

Oke nla nla Oke we we Iji lile

Koleduro niwaju re
Olorun
e ti tobi to o
E tobi, Oluwa
Oke nla nla
Oke we we
Iji lile
Koleduro niwaju re
Olorun
e ti tobi to o
E tobi, Oluwa
( SOLO )
To the everlasting King
You, who sits upon the throne
And You reign forevermore
We declare You are great
You’re a great God
You’re a great God
(You are great)
You’re a great God
You’re a great God
(You are great)
You’re a great God
You’re a great God
(You are great)
(Yeah, Yeah)
(ORIKI)
Psalms (ORIN DAFIDI) 114: 1-8.
1 – Nigbati Israeli jade kuro ni Egipti,
ti ara-ile Jakobu kuro ninu àjeji ède enia;
• 2 – Juda di ibi mimọ́ rẹ̀, Israeli di ijọba rẹ̀.
• 3 – Okun ri i, o si sá: Jordani pada sẹhin.
• 4 – Awọn òke nla nfò bi àgbo, ati awọn òke kekèke bi ọdọ-agutan.
• 5 – Kili o ṣe ọ, iwọ okun, ti iwọ fi sá? iwọ Jordani ti iwọ fi pada sẹhin?

• 6 – Ẹnyin òke nla, ti ẹ fi nfò bi àgbo; ati ẹnyin òke kekèke bi ọdọ-
agutan?
• 7 – Warìri, iwọ ilẹ, niwaju Oluwa, niwaju Ọlọrun Jakobu.
• 8 – Ẹniti o sọ apata di adagun omi, ati okuta-ibọn di orisun omi.
( ALL CHORUS MODULATION )
Oke nla nla
Oke we we
Iji lile
Koleduro niwaju re
Olorun
e ti tobi to o
E tobi, Oluwa
Oke nla nla
Oke we we
Iji lile
Koleduro niwaju re
Olorun
e ti tobi to o
E tobi, Oluwa
Olorun
e ti tobi to o
E tobi, Oluwa.
Olorun
e ti tobi to o
E tobi, Oluwa.
Olorun
e ti tobi to o
E tobi, Oluwa.
Olorun
e ti tobi to o
E tobi, Oluwa.
End

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular